„Mein Deutsch ist gut – ich spreche mit Mut!”

Erasmus+ projekt beszámoló a kaposvári találkozóról 2019. december 9-13.


A projekt

A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium pedagógusai évek óta sikerrel pályáznak és vesznek részt partnerként Erasmus+ projektekben. Az Európai Unió számos országában vannak partnerintézményeink, melyekkel közös projekteket tudunk megvalósítani külföldi diákokkal és tanárokkal együttműködve. Az iskola Erasmus-fala büszkén hirdeti intézményünk láthatóságát az európai iskolák térképén.

Jelen projekt különlegessége, hogy német a munkanyelve. A projektek döntő többségét angolul valósítjuk meg, amelynek tanulása-tanítása mindig is iskolánk fő erőssége volt. A német nyelv azonban az utóbbi évtizedben az egész közép-európai régióban jelentősen veszített a fiatalok körében korábbi népszerűségéből, ami csökkenő tanulási motivációhoz is vezetett. Ennek megfordítására szolgál a projekt legfontosabb eleme: egy tanári segédlet létrehozása, melynek célja, hogy a német nyelv tanulásához újabb lendületet adjon a diákoknak, valamint új tanítási módszereket, jó gyakorlatokat adjon a tanár kollégák kezébe.

A projekt célja, hogy növelje a tanulók német nyelvi kompetenciáit, de ezen túlmenően a partnerek megismerhessék egymás kultúráját, hagyományait, s az európai identitás fontos elemének számító, az UNESCO által a Világörökség részeként nyilvántartott helyszíneit is egymás országában.

A projektben öt európai ország Horvátország, Szlovákia, Románia, Magyarország, valamint Németország egy-egy középiskolája vesz részt, valamint egy németországi iskola, ami nagy motivációs erővel bír diákjaink számára, hiszen közvetlenül megtapasztalhatják a német nyelv használatának fontosságát.

Tevékenységek

A projekt során minden partneriskola átadja egy jó gyakorlatát a többi iskolának, melyek felhasználásával egy 10 tanítási órára kidolgozott tanári segédletet alkotunk meg. A segédlet szabadon adaptálható bármely képzéstípusra, iskolatípusra, hiszen egy-egy bevált, közösen kipróbált módszert mutat be.

<>A diákok előzetesen felkészülnek valamennyi partnertalálkozóra, megismerkednek az új módszerekkel, szókinccsel, valamint prezentációkat késztenek a kiválasztott UNESCO világörökség helyszínekről, városunkról, intézményünkről, melyeket bemutatnak egymásnak. A kapcsolattartás az eTwinning felületen zajlik.

Természetesen alkalom nyílt egymás városainak, régióinak megismerésére, kirándulásokra, közös programokra is, melyek során megismerhettük egymás kulturális szokásait, hagyományait is.

Hatás

A résztvevő diákok idegen nyelvi és kommunikációs kompetenciái, interkulturális kompetenciái jelentősen bővülnek, ezen túl fejlődnek digitális ismereteik és szociális kapcsolataik, európai identitástudatuk is. A projektben dolgozó tanárok számos jó gyakorlattal gazdagodnak, melyet megoszthatnak munkatársaikkal, növelve ezzel az intézményben folyó munka hatékonyságát és az iskola elismertségét partnereink körében.