Kedves 8. osztályosok! Tisztelt Szülők!

A járványhelyzetre való tekintettel a központi írásbeli felvételi során az iskola járványkezelési szabályzata és a házirend szabályai érvényesek.

Az intézménybe testhőmérséklet mérése és kézfertőtlenítés után lehet belépni az orrot és szájat eltakaró maszkban.

Szülők és kísérők a hatályos rendelkezések alapján az épületbe nem jöhetnek be!

A vizsga időpontja: 2021. január 23. szombat 10:00-11:45.

A vizsga helyszíne: Kaposvár, Kossuth Lajos utca 48.

Érkezés időpontja: 9:30

Kérünk minden felvételizőt, hogy 2021. január 23-án legkésőbb 9:30-ra érkezzen meg az épületbe. A terembeosztást a felvételi napján a bejáratoknál kifüggesztjük.

Kérjük, a vizsgára minden tanuló hozza magával diákigazolványát vagy személyi igazolványát, kék vagy fekete színű tollat, valamint ceruzát, radírt, körzőt, szögmérőt és vonalzót!

További információk:
A vizsgázó köteles az épületbe lépést követő lehető legrövidebb idő alatt megkeresni azt a tantermet, ahova a beosztása szól, és elfoglalni helyét.

A vizsgára kijelölt épületben a folyosókon és a mosdókban kötelező a maszk viselése. A teremben, a dolgozat írása közben a maszk használata ajánlott, de nem kötelező.

A vizsga megkezdése csak személyazonosításra alkalmas igazolvány bemutatása után lehetséges!

A dolgozatot kék vagy fekete színű tollal kell megírni, csak a rajzokat szabad ceruzával készíteni. Nem szabad radírozható tollat, illetve hibajavítót használni!

A vizsgázó a két vizsga közötti szünetben lehetőleg ne hagyja el a termet, a vizsga végeztével a lehető legrövidebb idő alatt hagyja el a vizsga helyszínét, épületét!

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítókulcsai várhatóan 2021. január 23-án 13:00 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

Az értékelt dolgozatokat a vizsgázó és/vagy szülője 2021. február 1-jén, hétfőn 8:00 és 16:00 óra között tekintheti meg a gimnáziumban, azokról fényképezőgéppel, mobiltelefonnal másolatot készíthet. A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegítheti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét.

A megtekintést követő munkanapon (2021. február 2.) 16:00 óráig a vizsgázó vagy törvényes képviselője – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – írásban észrevételt tehet. Ezen határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani.

A központi írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot 2021. február 1-jén a megtekintéskor át lehet venni, illetve 2021. február 8-ig minden tanulóhoz eljuttatjuk.

Pótló vizsgák:

Bármelyik pótló vizsgán való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. Vizsgaismétlés nem lehetséges, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Pótló írásbeli vizsgát (2021. január 28-án) csak azok a tanulók írhatnak, akik az első írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre.

Második pótló írásbeli vizsgát (2021. február 5-én) csak azok a tanulók írhatnak, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, vagy egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok miatt sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán (2021. 01. 23), sem annak pótnapján (2021. 01. 28) nem tudtak megjelenni.

A kérelem beadási határideje: 2021. január 29. 16 óra. (titkar@munkacsykaposvar.hu) Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik.

Vezetőség