TUDÓSKLUB
Társadalom- és természettudósok klubja

tudosklub

2018. október 17-én rendeztük iskolánkban az ún. Tudósklubot, melyre olyan egykori munkácsys diákokat hívtunk meg, akik ma a tudományos élet, illetve szakmájuk, hivatásuk kiemelkedő képviselői.

A Tudósklubot azzal a szándékkal hívta életre két szervezője, Vörösné Tóth Aranka és Tóth Anita tanárnő, hogy a meghívott vendégek személyében példát mutassunk diákjainknak, hogy a tehetség szorgalommal párosulva magasra röpítheti őket a tudományos élet területén is.

A társadalomtudományokat zenetudós, irodalomtörténészek, történészek, a természettudományokat orvosok képviselték, ui. ezzel kívántunk emlékezni az intézményünkben több évtizeden keresztül működő egészségügyi szakképzésre.

Számos egykori munkácsys diákot szólítottunk meg, akik mind örömmel fogadták meghívásunkat,de többnek nem volt alkalmas az időpont, így 14 előadót tudtunk vendégül látni.

Köztük van több professzor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, dékán, orvosigazgató, kandidátus, tanszékvezető, rektorhelyettes, docens.

tudosklub

Vendégünk volt dr. Cinkotay Frigyes orvosigazgató, dr. Ertl Tibor gyermekgyógyász, dr. Gőzsy Zoltán történész, Gyanó Szilvia néprajzkutató, dr. Komáromi Gabriella irodalomtörténész, dr. Kovács Zoltán irodalomtörténész, dr. Kusz Veronika zenetudós, dr. Mátrai Tamás sebész, dr. Milbacher Róbert irodalomtörténész, dr. Pavlovics György gyermekorvos, dr. Pethő Gábor farmakológus, dr. Szakály Sándor történész, dr. Szörényi Péter főorvos, dr. Vajda Levente fogorvos.

Az igazgatói köszöntő és bemutatás után került sor az előadásokra, melyek rendkívül változatos témákat öleltek fel. A jelenlegi és nyugdíjas kollégák, ill. a kb. 400 főnyi diákság a következőkről hallhatott: Dohnányi Ernő zeneszerző munkássága, Lázár Ervin meséi, Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc viszonya, Jókai Mór magánélete, a Nemzeti dal közösségszemlélete, balatoni borkultúrák, Magyarország II. világháborús szerepe, a történetírás története, koraszülött csecsemők gyógyítása, a fájdalom vizsgálatának módszerei, a mellrák gyógyítása, életveszélyben lévő betegek gyógyítása az intenzív osztályon, védőoltások, fogápolás, az orvosi és jogi diploma együttes használata.

tudosklub

Nagyon felemelő és megható része volt a napnak, hogy iskolánk legendás biológia-kémia szakos tanáráról, Pethő Istvánné Zeller Teréz tanárnőről kollégái javaslatára tantermet neveztünk el, melyen részt vett a tanárnő fia, unokája, jó barátnője (Sántha Margit kolléganőnk) és számos tanítványa.

Gyallai Katalin igazgatónő köszöntője után Ács Panna énekkel nyitotta meg a teremavatást.

Az emlékezésen felelevenítettük kolléganőnk életét, pedagógia munkásságát több tanítványa visszaemlékezésének tükrében (Epstein Ráchel közreműködésével), s megosztotta velünk gondolatait Teri néni fia, dr. Pethő Gábor professzor úr is. A teremben elhelyeztünk egy tablót, mely bemutatja Pethő Istvánné életét.

tudosklub

Ezek után kötetlen beszélgetésre került sor Kondorayné Németh Szilvia tanárnő vezetésével, aki kérdéseket intézett vendégeinkhez, melyek nagyon sokszínűek és változatosak voltak, a szakmai életre, hivatásra, kikapcsolódásra, a Munkácsyban eltöltött évekre egyaránt vonatkoztak. Rendkívül szívderítő pillanatokat jelentett a sok vidám, kedves emlék felelevenítése.

Bízunk benne, hogy e rendkívül rangos esemény tapasztalatai ösztönzésül és példaképp szolgáltak diákjaink számára, és kellemes, felemelő, ill. meghitt pillanatokat szereztek vendégeinknek.


Vörösné Tóth Aranka tanárnő