Tájékoztatás a 2016/2017. tanév érettségi vizsgáiról

Változás! Az őszi vizsgaidőszakban 2014-től kezdve nem lehet előrehozott vizsgát tenni, a május-júniusi vizsgaidőszakban is csak informatika és idegen nyelv tantárgyakból.

Végzős diákok az őszi vizsgaidőszakban tehetnek szintemelő vizsgát informatika és idegen nyelv tantárgyakból. Szintemelő vizsga a május-júniusi vizsgaidőszakban bármely tantárgyból tehető, de csak abban az esetben, ha a vizsgázó a középiskolai tanulmányait a vizsgaidőszak kezdete előtt sikeresen befejezte (vagyis az év végén nem bukott meg egyetlen tantárgyból sem).

A korábban sikertelen előrehozott vizsga esetén javító/pótló vizsga az adott tárgyból csak a május-júniusi vizsgaidőszakban tehető.

Vizsgadíj: az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsgáért, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

A fizetendő vizsgadíj összege 2016-ban:
• középszintű érettségi 17.000.- Ft
• az emelt szintű érettségi vizsgáért 28.000.- Ft


A középszintű írásbeli érettségi vizsgák dátumait, időpontjait az iskola honlapján, ill. az oktatas.hu oldalon lehet megtekinteni.

Az írásbeli vizsgák napján a vizsga helyszínén a vizsga kezdete előtt 30 perccel kötelező megjelenni, a napi terembeosztásokat az iskola bejáratánál tesszük közzé.

A szóbeli vizsgák időpontjáról a vizsgázókat külön értesítjük. A szóbeli vizsga kezdő napján 7.30 perckor kötelező a megjelenés, a vizsgázók az aznapi pontos vizsgabeosztást a tájékoztató értekezlet után ismerhetik meg.

Az emelt szintű írásbeli és szóbeli vizsgák időpontjairól és helyszínéről az Oktatási Hivatal értesíti a vizsgázókat. Az emelt szintű vizsgák eredményeit a vizsgabizottság elnöke a középszintű szóbeli vizsga tájékoztató értekezleten ismerteti, a vizsgadokumentumokat az eredményhirdető értekezleten adja át, ezek időpontjáról a vizsgázókat levélben értesítjük.

Személyi igazolványukat a vizsgázók minden vizsganapon hozzák magukkal!

Az iskola honlapján a vizsganapokon kívül megtekinthető a megengedett segédeszközök listája és egy útmutató az írásbeli vizsgák lebonyolításával kapcsolatban.

Kérünk minden vizsgázót a tudnivalók tanulmányozására és pontos betartására!

Összefoglaló a középszintű vizsgákon használható segédeszközökről »

Vizsgázóknak szóló részletes tájékoztató »

Érettségi vizsganapok 2016 október-november »

A középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei »